Agilní nerovná se SCRUM

04.11.2019

Proč říkám, že agilní nerovná se SCRUM? Protože agilních přístupů, ze kterých můžete vybírat je několik desítek a SCRUM je sice nejznámější, ale jen jedním z nich.

Většina stojí na stejných principech, které shrnuje tzv. Agilní Manifest.

Vzájemně se liší ve způsobech, jakými s lidmi i týmy pracují a v čem vidí cestu ke zlepšení. Ne všechny se hodí všude. Je důležité myslet na to, co je ten váš "produkt" (ve smyslu výsledku činnosti), v jakém prostředí i s jakými lidmi pracujete.

Dřív, než začnete přemýšlet o tom, jestli Lean, SCRUM, Kanban nebo jiný, zamyslete se společně nad tím, co opravdu chcete a potřebujete zlepšit. Až podle toho se rozhodněte pro konkrétní metodiku nebo jen některé z agilních technik. Není tak podstatné, jestli to, co praktikujete je dokonalé a jak tomu říkáte zrovna u vás, ale jestli vám to funguje.

Co je agilní metodikou a co technikou?

Agilní metodika je způsob rozvržení a ověřování práce, jejímž cílem je její lepší organizace. Proto je použitelná napříč organizací, bez ohledu na to, čím se zabývá. Různé agilní metodiky vedou k odlišným produktům, protože považují jiné aspekty produktu za klíčové. Možnost změny zadání je ovšem hlavní podmínkou.

Příklady agilních metodik: Lean, Lean Six Sigma, SCRUM, Kanban, Scaled Agile Framework (SAFe), AgileSHIFT, Large Scale Scrum (LeSS), extrémní programování (XP), Feature Driven Development (FDD), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Adaptive Software Development (ASD) nebo Lean Software Development (LSD).

Agilní technika je naproti tomu již konkrétní činnost (postup), jejíž cílem je zvýšení produktivity práce, odstranění chyb, lepší sdílení, efektivnější prioritizace atd. Samotná agilní technika už s možností změny nepracuje.

Příklady agilních technik: iterativní plánování, iterativní a inkrementální dodávání, techniky estimace a prioritizace, stand-ups, zákaznická dema, retrospektiva, týmové struktury a role, epics a user stories.

Pozn.: Trochu jsem se prala s tím, jestli uvádět anglické nebo české názvy jednotlivých metodik a technik. Některé z nich mají smysluplný český překlad a řada z nich se hantýrsky počeštila (jako například epiky a storky), tak jsem se rozhodla pro takový neajťácký kompromis.