HR a Gartnerovo desatero na 2021

23.12.2020

Analytici společnosti Gartner zveřejnili TOP svých prognóz na nejbližší následující léta. Co si z nich má vzít HR? Nakolik má s těmito prognózami pracovat v dlouhodobějších HR strategiích? Posudtě sami.

1. Prolínání role CIO a COO

Do roku 2024 Gartner očekává, že cca 25% CIO bude v tradičních velkých podnicích odpovídat za provozní výsledky digitálního byznysu - v podstatě se tak stanou zastupujícími COO. Vzroste tak význam pozice COO, jako role, která dokonale rozumí  jak byznysu společnosti, tak ekosystému, v němž funguje. Technologické cíle se mnohde propojí s cíli obchodními.

2. Analýza konverzací

Do roku 2025 bude většina konverzace v pracovním procesu zaznamenávána a analyzována s cílem umožnit nalezení dodatečné hodnoty či naopak rizika pro společnost. Analýza digitální konverzace, která probíhá na pracovišti, bude využívána nejen s cílem pomoct podniku vyhovět dosavadním předpisům, ale také lépe předvídat budoucí výkonnost a chování.

3. Výroba bez dotyku lidské ruky

Nové technologie budou stále více automatizovat rostoucí počet úloh dříve zpracovávaných lidmi - tento trend významně posílil vliv pandemie. Do pěti let budou zákazníci prvními lidmi, kteří se celosvětově dotknou více než 20% produktů.

4. Školky ve volných kancelářích

 Ve velmi krátkém horizontu, dle Gartnera do roku 2023, začnou velké organizace zlepšovat retenci svých zaměstnanců o více než 20% tak, že transformují své kancelářské prostory na firemní školky a vzdělávací zařízení. Společnosti se tak vyrovnají s konverzí nevyužívaných kancelářských prostor na společensky prospešné funkce, čímž v konečném důsledku zvýčí spokojenost a loajalitu zaměstnanců, zejména žen.

5. Centralizace zákaznických služeb

Tradiční postupy v oblasti zákaznických služeb jsou z pohledu klienta nejčastěji úzkým hrdlem a problémovým místem. Do roku 2025 bude řada klientů řešit tuto situaci "službou" profesionálního partnera, který tak vyřeší cca 75% zákaznických potřeb efektivněji a povede k lepšímu zákaznickému zážitku. Tedy mimo oficiální kanály dosavadní (interní) zákaznické podpory.

6. Nové společenské metriky

Do roku 2024 začne až 30% velkých organizací pracovat s metrikou "společenského hlasu", aby mohly reagovat na společenská témata a aktiva, která ovlivní jejich obchodní výkony. Sestavování těchto metrik bude pro top management nezbytným k tomu, aby mohl dostatečně rychle reagovat na změny ve společnosti (zde v širším smyslu slova).

7. Moderování uživatelského obsahu

Rovněž do roku 2024 se, dle Gartnera,  služby pro moderování  obsahu generovaného uživateli stanou jednou z priorit  CEO pro zhruba třetinu velkých organizací. Investice do této kompetence bude pro řadu podniků klíčová, protože jen tak dokáží mít obsah a svých stránkách a profilech pod kontrolou.

8. Virtuální zážitky pro masy

Díky rostoucí možnosti internetu věcí (IOT), digitálních dvojčat i virtuální a rozšířené reality budou muset firmy, nabízející fyzické zážitky, začít s rozvojem a získáváním zkušeností v oblastech souvisejících s tvorbou, doručováním a podporou virtuálních zážitků.

9. Digitální zeď

Do roku 2025 narazí tradiční výpočetní technologie na tzv. "digitální zeď" a začne být stále složitější plnit potřeby klíčových digitálních iniciativ se současnými výpočetními možnostmi. Dle analytika Gartneru, Daryla Plummera, se v nadcházející dekádě objeví celá řada pokročilých výpočetních architektur.

10. DNA jako storage

Lidská DNA má 15 000x větší kapacitu než datacentra Google a právě na výzkum problematiky ukládání a následného čtení dat z DNA se zaměřili Microsoft a Washingtonská univerzita. Dle prognózy začně do roku 2024 cca 30% digitálních firem experimentovat s ukládáním dat na bázi DNA, aby tak vyřešily problém se zahlcováním existující technologie datových úložišť.

zdroje:                                                                                                                                                                                                                           ChannelWorld. Ročník XII, listopad 2020 - číslo 5                                                                                                                   Úložiště budoucnosti? Lidské DNA má 15 000x větší kapacitu než datacentra Google. 26.2.2018, on-line, dostupné na https://cdr.cz/clanek/uloziste-budoucnosti-lidske-dna-ma-15-000x-vetsi-kapacitu-nez-datacentra-google